ЗАДАНИЕ:
Змея и обезьянп звуко-буквенный разбор

Змея - 4 б. 5 зв.
з [з] - согл. зв. тв.
м [м] - согл. сонор. мягк.
е [и] - гл. безуд.
я [й] - согл. сонор. мягк.
[а] - гл. удар.
Обезьяна - 8 б. 8 зв.
о (а) - гл. безуд.
б (б) - согл. зв. мягк
е (и) - гл. безуд.
з (з) - согл. зв. мягк
ь (-)
я (й) - согл. сонор. мягк.
(а) - гл. удар.
н (н) - согл. сонор, тв.
а (а) - гл. удар.

змея [ з м’ э й’ а]
з-[з]-согл, звон. тв.
м-[м’]-согл. сонорн. мяг.
е-[э]-гласн. безуд.
я-[й’]-согл. сонорн. мяг.
  -[а]-гласн. ударн.
-
4 буквы, 5 звуков.
обезьяна [ а б’ и з’ й’ а н а]
о-[a]-гласн. безуд.
б-[б’]-согл. звон. мяг.
е-[и]-гласн. безуд.
з-[з’]-согл. звон. мяг.
ь-[]
я-[й’]-согл. сонорн. мяг.
  -[а]-гласн. ударн.
н-[н]-согл. сонорн. тв.
а-[а]-гласн. безуд.
-
8 букв, 8 звуков.

ПОХОЖИЕ ЗАДАНИЯ: